On Thursday 11th Nov, Edel from Gaelbhratach visited our school to work with & train our 5th year Irish Committee. Scoil Mhuire has previously been awarded 4 flags over the years for our promotion of the Irish language, so we are delighted to be once again taking part in the Gaelbhratach programme this year. 
 
Ar Déardaoin 11 Samhain, thug Edel ó Ghaelbhratach cuairt ar ár scoil chun ár gCoiste na Gaeilge a chur faoi thraenáil agus chun cabhrú leo. Bronnadh 4 bhrat ar Scoil Mhuire thar na blianta mar gheall ar an gcur chun cinn atá déanta againn le teanga na Gaeilge, agus táimid ar bís faoi páirt a ghlacadh sa scéim arís i mbliana

Related posts